استخدام در آی تک

به خانواده بزرگ آی تک بپیوندید
فروشنده حرفه ای در تهران
خوش اخلاق
با سابقه
منظم
دارای روحیه کار گروهی
حسابدار آشنا به پوشاک
صبور
با دانش
با سابقه
دارای روحیه کار گروهی
کارمند بخش اداری
منظم
با سابقه
آشنا به امور اداری
دارای روحیه کار گروهی
طراح لباس
خلاق
با سابقه
دانش روز طراحی
دارای روحیه کار گروهی